W celu zapisania się na wybrany kurs, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza.

Proszę o przyjęcie mnie w poczet studentów Pomorskiego Studium Sztuk Wizualnych w Gdyni.Adres ZamieszkaniaAdres Korespondencyjny (jeśli inny niż zamieszkania)Oświadczam, że zapoznałem / am się ze STATUTEM POMORSKIEGO STUDIUM SZTUK WIZUALNYCH i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że JestemNie Jestem zarejestrowanym podatnikiem VAT zgodnie z § 19 ust. 4 Rozporządzenia, wyrażam zgodę na wystawianie faktur bez mojego podpisu.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statusowych "PSSW w Gdyni" / zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku). Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz moich prac wykonanych w ramach zajęć w "PSSW", w zakresie wykorzystania w działaniach promocyjno-reklamowych PSSW, na dowolnym nośniku. Warunki eksploatacji: terytorium Rzeczpospolita Polska; wszelkie pola eksploatacji, w szczególności zaś utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką w ramach przewidzianych kampanii, wprowadzenie do pamięci komputera, przetwarzanie w ramach projektów graficznych związanych z kampanią, przechowywanie w komputerowej bazie dancyh oraz rozpowszechnianie we wszystkich materiałach reklamowych, a w szczególności materiałach drukowanych (ulotki, foldery, broszury reklamowe, etc.), POS (plakaty, standy, etc.), OUTDOOR (plakaty reklamowe w tym bilboardy), reklamie prasowej oraz reklamie w sieci INTERNET.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych. Z chęcią odpowiemy na Wasze pytania.

Zadzwoń

+48 730 04 03 05

Email

Na wszystkie pytania odpowiemy pod adresem info@pssw.pl

Numer konta:

PEKAO SA75 1240 3523 1111 0000 4335 0962

Zostaw nam wiadomość

Zawarte na stronach www informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i mogą ulec zmianie.